Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2018

hideandseakkkk
0058 ad8e 500
Reposted from4777727772 4777727772 viawiksz wiksz
hideandseakkkk
6690 5a96 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viawiksz wiksz
hideandseakkkk
0899 0bd1 500
Reposted frommoai moai
hideandseakkkk
hideandseakkkk
2637 7db2 500
Miłosz
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viawiksz wiksz
hideandseakkkk
6872 f44e
J. A.
Reposted frombrokenhabit94 brokenhabit94 viawiksz wiksz
hideandseakkkk
0329 5d2c
Jeden z najsmutniejszych gifów świata
Reposted fromimradioactive imradioactive viawiksz wiksz
hideandseakkkk

 

"Twoje koszule
i moje bluzki
nigdy razem
nie wisiały
w tej samej szafie

nigdy razem
nie leżały
koło siebie
na jednej półce
ale kiedyś
spotkały się
zdziwione
jedna na druga
w bezładzie
rzucone
na podłogę"

 

 

 

 

Reposted fromlivhanna livhanna viawiksz wiksz
hideandseakkkk
8251 c93e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawiksz wiksz
hideandseakkkk
Reposted fromTullfrog Tullfrog viawiksz wiksz
hideandseakkkk
8655 0b5e 500
Reposted fromtfu tfu vialaparisienne laparisienne
hideandseakkkk
0885 9713 500

nadi-kon:

Possession (1981) dir. Andrzej Zulawski

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss vialaparisienne laparisienne
hideandseakkkk
1038 0047 500
Reposted fromoll oll vialaparisienne laparisienne
hideandseakkkk
3418 640c 500
Reposted fromhare hare vialaparisienne laparisienne
hideandseakkkk
Reposted fromFlau Flau viawiksz wiksz
hideandseakkkk
Reposted fromFlau Flau viawiksz wiksz
hideandseakkkk
5257 1eef 500
Reposted fromhare hare viawiksz wiksz
hideandseakkkk
1439 9840 500
Reposted fromhare hare vialaparisienne laparisienne

September 28 2018

hideandseakkkk
8272 4d51
Reposted fromkarahippie karahippie viawiksz wiksz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl